fbpx

Společenská zodpovědnost

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR) je definována jako dobrovolný závazek firmy chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i ke společnosti, ve které podniká.

Společensky odpovědné firmy stavějí na první místo plnění legislativních požadavků a poté nad jejich rámec dobrovolně uplatňují odpovědné chování. Výsledkem je pozitivní vliv na společnost a zároveň prospěch a konkurenční výhoda pro firmu.